Pielgrzymka słabych

O. Stanisław Tomoń
Biuro Prasowe Jasnej Góry

2018-01-02 23:16:39

Pod hasłem: „Chcę pod krzyżem stać przy Tobie” dotarła na Jasną Górę w sobotę, 30 sierpnia 13. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych. Pielgrzymka wyruszyła z Olsztyna k. Częstochowy. Pątnicy przemierzyli 21 km. Piesi dotarli do miasta po południu, i około godz. 16.00 przeszli Alejami NMP w „Demonstracji słabości – korowodzie kwiatów”.
W pielgrzymce uczestniczyło około 450 osób, w tym 36 na wózkach. Wśród 150 opiekunów było: 6 kapłanów, diakon, 2 kleryków oraz 5 sióstr zakonnych. Za organizację odpowiada Andrzej Kaliniowski, prezes Międzynarodowego Ruchu Dobroczynnego „Betel”.
„Jest to mały odcinek, w zasadzie symboliczny, bo 21 km, ale dla tej grupy, dla tego środowiska jest to na pewno wysiłek, tym bardziej, że wiele osób ma problemy z chodzeniem – tłumaczy Andrzej Kalinowski - My, opiekunowie dziwimy się, że osoby niepełnosprawne czekają przez cały rok i dopytują się: ‘kiedy będzie ta pielgrzymka?’. Przygotowują się do niej i bardzo przeżywają samo przejście. Myślę, że na pewno chcą iść tutaj i złożyć swoje radości Matce Bożej, zaczerpnąć trochę sił. Z drugiej strony ta pielgrzymka ma wymiar wspólnotowy, gdzie niepełnosprawni z różnych wspólnot i domów mogą się spotkać”.
„Przyjechało bardzo dużo grup z całej archidiecezji, i nie tylko. Są nowe ośrodki, nowe wspólnoty, które do nas dołączają. Ten kawałek, może niedługi, ale jakże ważny dla nas i dla naszych dzieci, podopiecznych i niepełnosprawnych – 20 km, ale te 20 km to naprawdę dużo dla nich” – podkreśla Alicja Bendarek, koordynator Wspólnot Spotkania w „Betel”.
Na Jasnej Górze wzięli udział we Mszy św. o 17.00 w bazylice. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak.
Na początku Mszy św. przybyłych pielgrzymów powitał ks. Mariusz Sztaba, kapelan Międzynarodowego Katolickiego Ruchu Dobroczynnego „Betel”: „Podążamy tutaj z radością wiedząc, że tutaj są siły dla nas wszystkich: siły duchowe do dalszej pracy, do zmagania, do przerastania siebie. Życie z niepełnosprawnością, czy z osobą niepełnosprawną nie zawsze jest pełne róż – róże mają kolce. Są nieraz dni trudne, ale dzięki Matce Bożej znajdujemy natchnienie, radość i pociechę”.
„Wasza pielgrzymka jest bardzo piękna i w imieniu Kościoła bardzo za tę pielgrzymkę dziękuję – powiedział w homilii abp Stanisław Nowak - Dziękuję wam, którzyście się trudzili, jechali na wózkach. Na pewno nie było to łatwe, bo są przecież niedogodności. Bardzo dziękuję tym, którzy te wózki pchali, pomagali wam, wolontariatowi. (…) Niech wam Bóg wynagrodzi wasz trud, bo to jest ważne dla Kościoła, bo to jest piękne, bo Kościół się z pielgrzymami identyfikuje, to znaczy jest sobą, bo Kościół jest pielgrzymujący”.
„W najbliższą sobotę przychodzi święto Matki Bożej Pocieszenia – przypomniał kaznodzieja - I wyście przyszli do Matki Bożej Pocieszenia. Jesteście u Matki, która pociesza was, waszych rodziców. Niech rodzice będą pocieszeni, bo przecież żyjecie pięknie. (…) Tylu narkomanów, zagubionych żyje brzydkim życiem, pijaków, biją się, mordują, a wy żyjecie po Bożemu. I to jest pociechą dla rodziców”.
W dniach od 24 sierpnia do 28 września odbywają się Międzynarodowe Spotkania Osób Niesamodzielnych, Chorych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Betel”. W ramach tego spotkania w piątek, 5 września w jasnogórskiej bazylice o godz. 17.30 będzie miała miejsce liturgia umywania nóg i Akademia „Ecce Homo”, czyli wręczenie wyróżnień za świadectwo słabości, służby oraz za działalność dobroczynną. O godz. 18.00 przewidziany jest koncert Antoniny Krzysztoń.
„Betel” to międzynarodowy katolicki ruch dobroczynny, który poprzez szereg organizacji, wspólnot, grup zajmuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i z upośledzeniem umysłowym, chorymi, starszymi wiekiem, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomocą dla ludzi z krajów biednych. „Betel” rozpoczęło swoją działalność w roku 1990. Prowadzi dziewięć tzw. Wspólnot Życia czyli rodzin zastępczych dla osób niepełnosprawnych z domów dziecka i ośrodków wychowawczych m. in. w: Częstochowie, Władysławowie, Krzepicach, Myszkowie i Działoszynie. W ramach „Betel” działają też wspólnoty, w których spotykają się rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, osoby starsze, samotne, grupy wolontariuszy.

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019