Silni słabością

Jolanta Kobojek, Joanna Kapuścik i Łukasz Sośniak
www.radiojasnagora.pl

2018-01-02 23:16:39

Pielgrzymka zorganizowana przez Federację Wspólnot Osób Niepełnosprawnych „Betel", po raz 13. dotarła na Jasną Górę. Osoby niesamodzielne, ich rodziny i przyjaciele pokonali pieszo i na wózkach trasę ok. 20 km z Olsztyna koło Częstochowy. 500-osobowej grupie towarzyszyło hasło: "Iuxta Crucem Tecum Stare" (z łac. „Chcę Pod Krzyżem Stać Przy Tobie").
„Patronką naszą jest Maryja, która zawsze była wierna Chrystusowi i która jest także wierna nam, czyli osobom opiekującym się niepełnosprawnymi i im samym. Chcemy do Niej przychodzić i stać obok Niej przy krzyżu" - powiedziała Alicja Bednarek, koordynator wspólnot i spotkań Ruchu. Przypomniała ona również, że słowa o trwaniu przy Chrystusowym krzyżu są również dewizą biskupią ks. Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego, który dla Federacji jest osobą szczególną.
Andrzej Kalinowski, założyciel i odpowiedzialny „Betel" przypomniał, że początki pielgrzymowania związane są z Warszawą:
„Nasze pielgrzymowanie rozpoczęło się z grupami akademickimi ze stolicy, ale wędrówka z osobami niepełnosprawnymi przez tyle dni nie zawsze jest możliwa, stąd pomysł na jeden dzień rekolekcji w drodze".
„Od niepełnosprawnych możemy nauczyć się pokory, miłości i cierpliwości" - zauważył wolontariusz Adam.
Zofia z synem z zespołem Downa na Jasną Górę przybyła już po raz czwarty:
„Bardzo się cieszymy, że już kolejny raz udało nam się tu dotrzeć. Idziemy z potrzeby serca. Niesiemy z sobą wiele próśb".
Mszy św. dla pątników w jasnogórskiej bazylice przewodniczył ks. abp Stanisław Nowak. W kazaniu metropolita częstochowski podziękował niepełnosprawnym za trud pielgrzymowania:
„Jesteście koroną pielgrzymią. Jesteście niezastąpionym świadectwem poświęcenia i ofiary. Bóg wam za to zapłać".
Pielgrzymka piesza jest częścią Międzynarodowych Spotkań Osób Niesamodzielnych, Chorych, ich Rodzin i Przyjaciół, które odbywają się w Polsce, Włoszech, Ukrainie i Białorusi w dniach od 24 sierpnia do 28 września.
"Betel" to katolicki ruch dobroczynny, który rozpoczął swoją działalność w 1990 r. w Częstochowie. Założyła go grupa młodych ludzi, którzy swoje życie chcieli poświęcić osobom niepełnosprawnym. Poprzez szereg domów, organizacji, wspólnot i grup zajmują się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i z upośledzeniem umysłowym, chorymi, starszymi wiekiem, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomocą dla ludzi z krajów biednych.
Dziś "Betel" jest ruchem międzynarodowym, skupiającym setki osób i organizacji pochodzących m. in. z Czech, Litwy, Anglii i Włoch.  

Materiały dźwiękowe:
Rozmowa z Alicją Bednarek
Rozmowa z Andrzejem Kalinowskim
Rozmowa z uczestnikami pielgrzymki
Kazanie ks. abp. Stanisława Nowaka

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019