Pielgrzymka Świata Osób Niepełnosprawnych

Ks. Mariusz Frukacz
www.niedziela.pl

2018-01-02 23:16:39

„Idziemy na Jasną Górę. Dołącz do nas!”, pod takim hasałem odbędzie się w sobotę 22 sierpnia XIV Piesza Pielgrzymka Świata Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół, której organizatorem jest międzynarodowy katolicki Ruch Dobroczynny „Betel”.
Pielgrzymka wyruszy rano z Olsztyna k. Częstochowy. Tego samego dnia na zakończenie pielgrzymki o godz. 17 metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak będzie przewodniczył Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej.
Na zakończenie pielgrzymki odbędzie się Akademia „Ecce Homo” z wręczenie wyróżnień „Ecce Homo” za świadectwo słabości, służby oraz za działalność dobroczynną osobom wspierającym Ruch „Betel”.
Stowarzyszenie „Betel” swoją działalność rozpoczęło w 1990 r. w Częstochowie. Twórcą Ruchu jest Andrzej Kalinowski. „Betel" działa w wielu miejscowościach w Polsce, ale także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach, Kosowie, Włoszech, Wielkiej Brytanii. Obejmuje swoją troską osoby niepełnosprawne. Skupia duże grono wolontariuszy.
Działalność „Betel" zorganizowana jest wokół trzech Wspólnot: Wspólnot Spotkania gromadzących grupy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i ich przyjaciół, osób starszych oraz grupy integracyjne młodzieży sprawnej z młodzieżą niepełnosprawną. Wspólnot Wspomagających, które skupiają wolontariat, dzieci i młodzież z terenów wiejskich i najuboższych, a także grupy i organizacje działające na rzecz świata osób słabych i ubogich. Wspólnot Życia, których członkowie tworzą tzw. domy stałe i do końca życia budują wspólnotę z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi Są to domy, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica.
Ruch organizuje w Częstochowie m. in. od 2002 r. charytatywny turniej żużlowy o Puchar „Gorących Serc”, który od 2008 r. nosi imię Krzysztofa Walczaka, zmarłego w czerwcu 2008 r. głównego pomysłodawcy turnieju.
Dewizą i programem Ruchu są słowa "homo, amicitia, communio, Deus" (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg). Od samego też początku działalność Ruchu wspierana jest przez metropolitę częstochowskiego abp Stanisława Nowaka.

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019