Pielgrzymka uczy troski

Mirosława Szymusik
www.radiojasnagora.pl

2018-01-02 23:16:39

W dwóch strumieniach pieszych pielgrzymek: z diec. gliwickiej oraz opolskiej przybyło na Jasną Górę 5 tys. pielgrzymów. Po południu także pieszo z Olsztyna k. Częstochowy dotarła XIV pielgrzymka zorganizowana przez Federację Wspólnot Osób Niepełnosprawnych "Betel".
Jak zauważył ks. Marcin Ogiolda, obie grupy: opolska i gliwicką łączy mocna naturalna więź:
„Myśmy kiedyś byli jedną diecezją, mamy do dziś jedno wspólne seminarium. Łączą nas przyjacielskie dobre układy".
Obie pielgrzymki łączyło także hasło podejmujące troskę o życie i wpisujące się w program roku duszpasterskiego.
Pątnicy gliwiccy rozważali np. temat przeszczepów. Wielu pielgrzymów zdecydowało się podpisać deklaracje o oddaniu organów.
W grupie białej, prowadzonej przez franciszkanów szli młodzi ludzie z próbujący wyjść z nałogu.
W obu grupach wędrowali także pątnicy niepełnosprawni, w tym osoby na wózkach inwalidzkich:
W kompanii opolskiej i gliwickiej szło wielu młodych. Siostry Jarockie, mimo młodego wieku, na Jasną Górę wędrują już od kilku a nawet, jak dwie starsze, od kilkunastu lat i jak same przyznają, wpisują się tym samym w rodzinna tradycję:
„Nasi rodzice chodzili w pielgrzymce akademickiej z Warszawy".
Uczestnicy pielgrzymek wzięli udział w Eucharystii sprawowanej na jasnogórskim Szczycie. Mszy św. przewodniczył ks. bp Gerard Kusz, biskup pomocniczy diec. gliwickiej, a słowa homilii skierował bp Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diec. opolskiej.
Pielgrzymi otaczali także szczególna modlitwa biskupa nominata diec. opolskiej ks. Andrzeja Czję.
Gliwicka Piesza Pielgrzymka do Częstochowy uchodzi za jedną z najstarszych ślubowanych w Polsce. Jej historia sięga dramatycznych wydarzeń wojny trzydziestoletniej, kiedy wojska duńskie generała Mansfelda oblegały miasto, wówczas jego mieszkanki złożyły ślub, że jeśli Maryja ocali miasto, to gliwiczanie co roku będą pielgrzymować na Jasną Górę. W podziękowaniu za ocalenie, w 1626 r., wyruszono po raz pierwszy do Częstochowy.
„W tym roku pielgrzymka z Gliwic nosi numer 363, choć jak - wyjaśnił ks. Bernard Plucik, przewodnik - różni się liczba obecnej pielgrzymki od daty pierwszej. Liczymy je według kroniki najstarszej gliwickiej parafii pw. Wszystkich Świętych, że tyle razy ślub został spełniony.
Jako pielgrzymka diecezjalna istnieje od 17 lat.
Po południu po raz 14. dotarła pielgrzymka zorganizowana przez Federację Wspólnot Osób Niepełnosprawnych "Betel". Osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciele pokonali pieszo i na wózkach trasę 21 km z Olsztyna koło Częstochowy. Kilkusetosobowej grupie towarzyszyło hasło: "Iuxta Crucem Tecum Stare" (z łac. "Chcę Pod Krzyżem Stać Przy Tobie").
W pielgrzymce wzięło udział ponad tysiąc pątników, w tym ponad 50 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Najstarsza pątniczka, pani Helena, liczyła 102 lata.
"Betel" to katolicki ruch dobroczynny, który rozpoczął swoją działalność w 1990 r. w Częstochowie. Założyła go grupa młodych ludzi, którzy swoje życie chcieli poświęcić osobom niepełnosprawnym. Poprzez szereg domów, organizacji, wspólnot i grup zajmują się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i z upośledzeniem umysłowym, chorymi, starszymi wiekiem, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomocą dla ludzi z krajów biednych.
Dziś "Betel" jest ruchem międzynarodowym, skupiającym setki osób i organizacji pochodzących m. in. z Czech, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Anglii i Włoch, a nawet Zambii.

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019