'Betel' to znaczy 'Dom Boga'

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ dr, mś, rc; 2009-08-22, sobota, godz. 18.00

2018-01-02 23:16:39

Posłuchaj audycji

Już po raz 14-sty z niedalekiego Olsztyna k. Częstochowy wędrowała na Jasną Górę Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych. Pielgrzymka jest organizowana przez Międzynarodowy Ruch Dobroczynny „Betel”.
Grupa ok. tysiąca osób wyruszyła rano w 20-kilometrową trasę na Jasną Górę. Były to osoby niepełnosprawne ruchowo i fizycznie, ludzie starsi, podopieczni domów pomocy społecznej oraz wolontariusze, rodziny i osoby duchowne. Aż 54 osoby wyruszyły w ponad 7-godzinną pielgrzymkę na wózkach inwalidzkich.
„Dzisiaj szłam już po raz 11-sty. Było super – mówi Justyna Szewczyk ze Skrajnicy k. Częstochowy, niepełnosprawna pątniczka poruszająca się na wózku inwalidzkim - Co roku jest lepsza atmosfera i jest naprawdę fajnie. Najbardziej na pielgrzymce podoba mi się cała atmosfera, ludzie. Jestem tak jakby w swoim środowisku”.
„Można powiedzieć, że każda godzina dla osób niepełnosprawnych to jak gdyby dzień. Pielgrzymka krótka, a zarazem długa, łatwa i trudna - tak, jak życie osób niepełnosprawnych do końca przez nas niezrozumiałe, tajemnicze, zaskakujące, a zarazem ciągle uczące nas czegoś nowego” – mówi ks. Mariusz Sztaba, kapelan Ruchu.
„Betel” to międzynarodowy katolicki ruch dobroczynny. Poprzez szereg organizacji, wspólnot i grup Ruch zajmuje się osobami niepełnosprawnymi ruchowo i z upośledzeniem umysłowym, chorymi, starszymi wiekiem, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomocą dla ludzi z krajów biednych. Ruch powstał 19 lat temu, we wrześniu 1990 r. „Jest to już kawał historii. W tym czasie powstało szereg różnych wspólnot, różnych domów” – podkreśla Andrzej Kalinowski, prezes Ruchu.
„Dzisiaj koleżanka, która jest koordynatorem Ruchu ‘Betel’ mówi: zgodę dostaliśmy na 800 osób, ale chyba na przyszły rok muszę poprosić o zgodę na 1200 – mówi Andrzej Kalinowski - Rzeczywiście, nikt tutaj nie naganiał, nie robił nie wiadomo jakich akcji, a pielgrzymi nasi, ci niepełnosprawni, ci chorzy odliczyli się. Przyjechali z całej Polski, i nie tylko, bo mamy też pojedyncze osoby z Kazachstanu i z Białorusi”.
„Ta pielgrzymka ma już wymiar ogólnopolski, a nawet europejski, ponieważ mamy już osoby z Litwy i Białorusi, a z Polski z wszystkich zakątków: od Północy przez Południe, Zachód i Wschód. Są to reprezentanci różnych grup: niepełnosprawni umysłowo i fizycznie, ludzie starsi, ludzie z domów opieki społecznej, czyli to, co w ewangelii nazywa się ‘ubodzy’, ludzie różnych stanów, różnej profesji i ubodzy. Dążymy do Matki Bożej – opowiada ks. Mariusz Sztaba - Niepełnosprawni czekają cały rok na to spotkanie, na to pielgrzymowanie, wspólną modlitwę, aby się spotkać. My, ludzie pełnosprawni mamy niekiedy dość innych ludzi, czujemy, że jest tak gęsto, a oni potrzebują, są niekiedy ograniczeni czasowo i przestrzennie, i tych ludzi nie ma wokół nich za dużo, a na pielgrzymce jesteśmy taką wielką rodziną”.
Jak zapowiada prezes Ruchu, w przyszłym roku pielgrzymka będzie szczególna, bo przeżywana w roku dwóch jubileuszy - 15-lecia pieszego wędrowania oraz 20-lecia istnienia Ruchu „Betel”.
O godz. 17.00 pielgrzymi zgromadzili się w bazylice jasnogórskiej na wspólnej Eucharystii. Mszy św. przewodniczył abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.
„I wszyscy doszli. Nikt nie spuchnął po drodze? Wszyscy doszli? Wszyscy doszli! Wspaniale! To przecież kawał drogi, ja nie wiem, czy bym doszedł. Gratuluję wam takiej pięknej pielgrzymki! Z Olsztyna, tam od wież pięknych, szliście tutaj dając wyraz wiary i modlitwy, ludzie się cieszyli, boście im pokazywali niebo, inne życie, bo każdy pielgrzym pokazuje nam górę, że tam jest cel człowieka, bo wszyscy idziemy tam do nieba - wy idziecie do nieba! – mówił witając pielgrzymów abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.
Na zakończenie wręczono statuetki ‘Ecce Homo’ – wyróżnienia za działalność dobroczynną. Za koordynację spotkania odpowiadała Matylda Łuczak z Biura Centralnego „Betel”.

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019