Niepełnosprawni z 'Betel' przyszli do Matki Bożej

o. Stanisław Tomoń, BPJG/ mś, 2012-09-02, niedziela, godz. 11.00

2018-01-02 23:16:40

„Chodź z nami na Jasną Górę!” - pod takim hasłem odbyła się w sobotę, 1 września 27. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych, Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół. Jej organizatorem jest Międzynarodowy Katolicki Ruch Dobroczynny „Betel”. Pielgrzymka wyruszyła 1 września rano z Olsztyna k. Częstochowy.
Grupa wyszła rano w 20-kilometrową, 7-miogodzinną trasę na Jasną Górę. Były to osoby niepełnosprawne ruchowo i fizycznie (wiele na wózkach inwalidzkich), ludzie starsi, podopieczni domów pomocy społecznej oraz wolontariusze, rodziny i osoby duchowne.
O godz. 17.00 pielgrzymi zgromadzili się w bazylice jasnogórskiej na wspólnej Eucharystii. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił abp senior Stanisław Nowak.
„Bardzo serdecznie was witamy! Niech żyją! Jacy dzielni, jacy mocni – witał abp Stanisław Nowak - Najważniejsi jesteście wy, widzę żeście doszli, wszyscy doszli, pewnie niektórych dowozili, koniami albo wołkami, nie - wszyscy doszli, brawo! Bardzo serdecznie was pozdrawiam i witam, bardzo pięknie za was chcę się modlić. Msza św. jest sprawowana za was i za tych, którzy pomagali wam pielgrzymować, wózki pchali, albo ciągnęli, niektórzy może coś jeść dali po drodze, wszystkim dziękuję”.
Podczas pielgrzymki zostały wręczone statuetki „Ecce Homo” osobom zaangażowanym w działalność dobroczynną na rzecz osób niepełnosprawnych. Statuetka przedstawia człowieka, którego jedno ramię stanowi skrzydło anioła, a drugie - stronę księgi, na której zapisywane są jego uczynki. W ręku trzyma on berło dobrego pasterza. Autorem statuetki jest częstochowski artysta plastyk Mariusz Chrząstek.
Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych z Olsztyna k. Częstochowy na Jasną Górę po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Stowarzyszenie „Betel” swoją działalność rozpoczęło w 1990 r. w Częstochowie. Twórcą ruchu jest Andrzej Kalinowski. „Betel” działa w wielu miejscowościach w Polsce, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach, Kosowie, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Obejmuje swoją troską osoby niepełnosprawne. Skupia duże grono wolontariuszy. Działalność „Betel” zorganizowana jest wokół trzech Wspólnot: Wspólnot Spotkania gromadzących grupy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i ich przyjaciół, osób starszych oraz grupy integracyjne młodzieży sprawnej z młodzieżą niepełnosprawną; Wspólnot Wspomagających, które skupiają wolontariat, dzieci i młodzież z terenów wiejskich i najuboższych, a także grupy i organizacje działające na rzecz świata osób słabych i ubogich; Wspólnot Życia, których członkowie tworzą tzw. domy stałe i do końca życia budują wspólnotę z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi Są to domy, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica. Dewizą i programem ruchu są słowa "homo, amicitia, communio, Deus" (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg).

Zobacz galerię zdjęć

Posłuchaj powitanie abp Stanisława Nowaka

Posłuchaj homilii abp Stanisława Nowaka

Posłuchaj śpiewu podczas Mszy św.

Posłuchaj prezentacjipielgrzymki

Posłuchaj relacji z wręczenia statuetek Ecce homo

*

Betel to ruch dobroczynny, który powstał w 1990 roku w Częstochowie. Twórcą Ruchu jest Andrzej Kalinowski. Podstawowym celem i przesłaniem Betel jest towarzyszenie osobom słabym i ubogim, niepełnosprawnym i chorym. W skład Betel wchodzi dziś: 5 stowarzyszeń, 7 wspólnot spotkania z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, 11 domów z osobami niepełnosprawnymi (domy, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica), 1 wspólnota integracyjna z osobami niepełnosprawnymi, 4 wspólnoty skupiające osoby starsze wiekiem, 4 świetlice dla osób niepełnosprawnych, 3 grupy wolontariatu, 2 galerie artystyczne, 3 domy wakacyjne oraz redakcja programów radiowych „W Kręgu Osób Słabych i Ubogich” ze stałymi, cotygodniowymi programami w czternastu rozgłośniach radiowych. Ruch rokrocznie organizuje lub patronuje takim wydarzeniom, jak: Piesza Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych na Jasną Górę, Akademia Nagrody Ecce Homo, Turniej Żużlowy o Puchar Gorących Serc, Spotkania Stabat Mater Dolorosa, Spotkania Iuxta Crucem Tecum Stare, Kwesta na pomoc dla niepełnosprawnych sierot społecznych. Ruch obejmuje ok. 3500–4500 osób. Obecnie w domach Betel mieszkają na stałe 92 osoby. Betel działa w wielu miejscowościach w Polsce, ale także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach, Kosowie, Włoszech, Wielkiej Brytanii. Od samego początku działalność Ruchu wspierana jest przez abpa Stanisława Nowaka, metropolitę częstochowskiego.

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019