Słabsi, a dali radę na pielgrzymce!

o. Stanisław Tomoń, BPJG/ mś
www.jasnagora.com

2018-01-02 23:16:41

20. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych dotarła w sobotę, 29 sierpnia na Jasną Górę. Prawie 400 osób szło pod hasłem: 'Ruszaj z nami na Jasną Górę!'.

Pielgrzymi wyruszyli rano o godz. 9.00 z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie nieopodal Częstochowy. Trasa, prowadząca malowniczymi drogami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, liczy ok. 20 km.

Zwieńczeniem trudów wędrówki była Msza św. sprawowana o godz. 17.00 w bazylice pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka, wieloletniego przyjaciela osób niepełnosprawnych. Wszystkich zebranych powitał ks. Mariusz Sztaba, duszpasterz wspólnoty Betel.

„Kochani pielgrzymi tak się dzisiaj nazywacie, dzisiaj macie takie imię piękne – pielgrzym, wy kochani z naszej drogiej Wspólnoty Betel - mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak – Na początku zanim przypomnę Słowo Boże, to oczywiście muszę wam powiedzieć to piękne słowo: dziękuję w imieniu Kościoła, dziękuję wam za trud pielgrzymi, za te prawie 20 km. Pewnie, że mieliście początkowo bardzo sprzyjającą pogodę do pielgrzymowania, ale koło południa już zaczęło wam dopiekać, ale szliście, bo serca gorące. Jak serce gorące, to choćby było zimno jest dobrze, choćby było mokro, deszcz lał, jest dobrze, choćby było gorąco, nie jest tak źle, jak się kocha Boga, jak się widzi Matkę Bożą. Jak się patrzy oczami ducha na Matkę Bożą Częstochowską, wszystko się pięknie znosi i wy tak szliście, jak gdyby pieczętując to pielgrzymowanie”.

W tym roku statuetka „ECCE HOMO” została wręczona abp. seniorowi Stanisławowi Nowakowi. Jest to nagroda przyznawana za świadectwo słabości, służby oraz za działalność dobroczynną.

Na zakończenie Mszy św. Andrzej Kalinowski, założyciel Ruchu Betel podziękował wszystkim zaangażowanym w pielgrzymkę, a także pątnikom i przypomniał, że oprócz jubileuszu 20. pielgrzymki, Betel w tym roku świętuje swoje 25. urodziny.

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych z Olsztyna k. Częstochowy na Jasną Górę po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Stowarzyszenie „Betel” swoją działalność rozpoczęło w 1990 r. w Częstochowie.

„Betel” działa w wielu miejscowościach w Polsce, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach, Kosowie, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Obejmuje swoją troską osoby niepełnosprawne. Skupia duże grono wolontariuszy.

Działalność „Betel” zorganizowana jest wokół trzech Wspólnot: Wspólnot Spotkania gromadzących grupy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i ich przyjaciół, osób starszych oraz grupy integracyjne młodzieży sprawnej z młodzieżą niepełnosprawną; Wspólnot Wspomagających, które skupiają wolontariat, dzieci i młodzież z terenów wiejskich i najuboższych, a także grupy i organizacje działające na rzecz świata osób słabych i ubogich; Wspólnot Życia, których członkowie tworzą tzw. domy stałe i do końca życia budują wspólnotę z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi Są to domy, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica. Dewizą i programem ruchu są słowa "homo, amicitia, communio, Deus" (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg).

POSŁUCHAJ: Powitanie, ks. Mariusz Sztaba
POSŁUCHAJ: Powitanie, abp. senior stanisław Nowak
POSŁUCHAJ: Homilia, abp. senior stanisław Nowak
POSŁUCHAJ: Podziękowanie, Andrzej Kalinowski
POSŁUCHAJ: Wręczenie statuetki "Ecce Homo", Andrzej Kalinowski

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019