Pielgrzymujemy, pomimo naszej niepełnosprawności

o. Stanisław Tomoń
www.jasnagora.com

2018-01-02 23:16:41

22. Piesza Pielgrzymka Świata Osób Słabych dotarła w sobotę, 2 września na Jasną Górę. Pomimo deszczowej pogody ponad 500 osób uczestniczyło w pielgrzymce pod corocznym hasłem: 'Ruszaj z nami na Jasną Górę!'
Pierwsza grupa pielgrzymów wyruszyła rano o godz. 9.00 z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie nieopodal Częstochowy. Trasa, prowadząca malowniczymi drogami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, liczyła ok. 20 km. Druga grupa dołączyła pod kościołem św. Zygmunta w Częstochowie.
„Wydawałoby się, że jest to krótka trasa, ale dla naszych podopiecznych, wszystkich ludzi niepełnosprawnych, jest to dosyć długo, bo to ok. 20 km. W tym roku cieszymy się bardzo, że dołączają do nas inne wspólnoty, nie tylko wspólnoty zajmujące się niepełnosprawnymi osobami. Od lat jest z nami wspólnota ‘Betania’, a w tym roku przyszła również z nami Wspólnota św. Barnaby. Jest to wspólnota zajmująca się też osobami poszkodowanymi przez los, osobami niepełnosprawnymi i bezdomnymi. Mimo deszczu, mimo zmiennej pogody jest nas dosyć dużo - opowiada Alicja Bednarek, Katolickie Stowarzyszenie 'Betel' – W naszej pielgrzymce jest taka modlitwa śpiewana, ponieważ naszym podopiecznym bliższy jest śpiew, bliski jest też taniec, ale nie da się iść tańcząc, więc śpiew jest od serca, radosny. Jest to jakaś forma modlitwy. Idą w pielgrzymce wszystkie nasze wspólnoty, wszystkie domy Betel, nie tylko z Częstochowy. Jest dom z Niepołomic, ze Szczyrku, dom z Krynicy. Pielgrzymują również z nami nasi duszpasterze”.
„Nasze domy tworzymy malutkie, gdzie jest jeden opiekun, ale tworzymy domy, gdzie jest atmosfera rodzinna. Staramy się otwierać domy małe, ale coraz więcej ich przybywa, w dzisiejszym społeczeństwie jest ich coraz więcej, i szybszy jest przyrost tych dzieci w domach. Niestety nie możemy wszystkich przyjąć, bo nasze możliwości są ograniczone. Mamy ok. 15 domów w całej Polsce. Nasz szef – Andrzej Kalinowski wyjechał do Włoch i tam otworzył dom, w którym ma 4 podopiecznych. Otworzyliśmy też dom w Etiopii, jest to malutki dom z osobami niepełnosprawnymi, mamy tam swojego wolontariusza” – mówi Alicja Bednarek.
„Dzisiaj dziękujemy Matce Bożej za cały rok, dla nas rok kończy się jakby tą pielgrzymką, my inaczej ten rok traktujemy. Ta pielgrzymka jest podziękowaniem za to, że jesteśmy, za to, że tworzymy te domy, że pokonujemy te trudności, bo jednak trudności są - i finansowe, materialne i psychiczne, ale dzisiaj mamy podziękować. Dziękujemy Bogu i zawierzamy się na przyszły rok, żeby móc tu przyjść, i żeby co roku tu przychodzić do Matki Bożej” – podkreśla Alicja Bednarek.
Zwieńczeniem trudów wędrówki była Msza św. sprawowana o godz. 17.00 w Kaplicy św. Józefa na Halach pod przewodnictwem abp. seniora Stanisława Nowaka, wieloletniego przyjaciela osób niepełnosprawnych.
„Wy i jeszcze ja, chociaż jestem stary, pielgrzymujemy, idziemy naprzód. Pięknie to wyraża pielgrzymka, idzie się, różne trudności, jak w drodze, różne dolegliwości, ale i radości, a idziemy. I tak żeście szli 20 km, szliście pielgrzymi i wyrażaliście cały Kościół, który jest pielgrzymujący. Bóg zapłać wam za to. Nogi bolą? Dobrze, że bolą trochę. Chce się wam trochę pić? Dobrze, później się napijecie. Różne trudności – dobrze, że bo ten Kościół pielgrzymujący jest już trochę oczyszczający się – mówił w homilii abp senior Stanisław Nowak – Tak jest z tym pielgrzymowaniem, gratuluję wam, doszliście, już doszliście na Jasną Górę. 300 lat w Złotej koronie Matka Boża króluje, to znaczy kocha nas wielką miłością, i przyszliście do Niej. Macie teraz w Słowie Bożym pokrycie na to, że Matka Boża kocha was”.
W tym roku statuetkę ECCO HOMO otrzyma ks. Antoni Arkit, proboszcz parafii św. Lamberta w Radomsku.
Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych z Olsztyna k. Częstochowy na Jasną Górę po raz pierwszy została zorganizowana w 1996 r. Stowarzyszenie „Betel” swoją działalność rozpoczęło w 1990 r. w Częstochowie.
„Betel” działa w wielu miejscowościach w Polsce, a także na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Czechach, Kosowie, Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii i Etiopii. Obejmuje swoją troską osoby niepełnosprawne. Skupia duże grono wolontariuszy.
Działalność „Betel” zorganizowana jest wokół trzech Wspólnot: Wspólnot Spotkania gromadzących grupy rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i ich przyjaciół, osób starszych oraz grupy integracyjne młodzieży sprawnej z młodzieżą niepełnosprawną; Wspólnot Wspomagających, które skupiają wolontariat, dzieci i młodzież z terenów wiejskich i najuboższych, a także grupy i organizacje działające na rzecz świata osób słabych i ubogich; Wspólnot Życia, których członkowie tworzą tzw. domy stałe i do końca życia budują wspólnotę z niepełnosprawnymi sierotami społecznymi Są to domy, w których opiekunowie pełnią zastępczą funkcję rodzica. Dewizą i programem ruchu są słowa "homo, amicitia, communio, Deus" (człowiek, przyjaźń, wspólnota, Bóg).

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019