Piękna pielgrzymka

Ks. Mariusz Sztaba
Niedziela 38(487)/22 września 2002

2018-01-02 23:16:38

Już po raz siódmy niepełnosprawni podopieczni "Betel" wraz z rodzinami, opiekunami i wolontariuszami wyruszyli na pielgrzymi szlak. W ostatnią sobotę sierpnia od wczesnych godzin rannych gromadzili się w swoich miejscowościach, by wspólnie, autokarami przybyć do Olsztyna k. Częstochowy.

Na miejsce rozpoczęcia pielgrzymki dotarli niepełnosprawni ze wszystkich domów rodzinnych "Betel" oraz różnych stron naszej archidiecezji, a nawet Polski. Wyruszyliśmy kilka minut po godz. 9.00. Czuliśmy się bezpiecznie, ponieważ czuwali nad nami harcerze z 89. Środowiskowej Drużyny Harcerskiej "Wawer", 17. Częstochowskiej Środowiskowej Drużyny Harcerskiej "Ponury", 28. Częstochowskiej Drużyny Harcerskiej "Morfeusz" oraz członkowie Rejonowego Sztabu Ratownictwa w Częstochowie. Pielgrzymowaliśmy, rozważając prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. Rozważaniom tym towarzyszyła modlitwa i śpiew, animowane przez grupę młodzieży z Wielunia. Na samej trasie było ponad 320 pątników. Przed Szczytem Jasnogórskim byliśmy o godz. 16.40. Wyciszeni wchodziliśmy do jasnogórskiej bazyliki, by uczestniczyć we Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka.

O godz. 17.00 rozpoczęła się Msza św. Wraz z Księdzem Arcybiskupem koncelebrowali ją: ks. dr Stanisław Gębka - dobroczyńca "Betel", ks. kan. Józef Borucki - kapelan Wspólnoty Młodych Duchem, ks. Jacek Marciniec - główny kapelan "Betel" oraz piszący te słowa. Duchowo łączyli się z nami inni księża, którzy towarzyszyli nam na szlaku pielgrzymim, a później musieli wrócić do obowiązków parafialnych: proboszcz ks. Szymon Gołuchowski, opiekun niepełnosprawnych z Pajęczna, oraz ks. Krzysztof Krulik - troszczący się o niesamodzielnych w Częstochowie.

W homilii Ksiądz Arcybiskup przypomniał wszystkim, ze w ostatnią sierpnia Kościół oddaje cześć Maryi, nazywając ją Matką Bożą Pocieszenia. Ona bowiem zrodziła Pociechę dla świata, Źródło łask, Odkupiciela. "Pocieszenie zaś - zauważył Kaznodzieja - to jakby drugie imię miłosierdzia. Przybywając więc na Jasną Górę, spotykamy się z Matką Pocieszenia, Matką Miłosierdzia". Abp Stanisław Nowak zachęcał pątników, by czcząc Maryję, zawsze pamiętali, że Maryja jest Matką gotową pocieszać, i mamy prawo prosić Ją: "Maryjo, pomóż mi!". Po drugie, Matka Boża Pocieszycielka prosi świat osób niepełnosprawnych, by przez swoje cierpienie znoszone z wiarą i w łączności z Jezusem pomagali Jej pocieszać strapiony świat. Na zakończenie homilii Ksiądz Arcybiskup zawierzył Maryi osoby niepełnosprawne, ich rodziny, opiekunów, wolontariuszy i całą Wspólnotę "Betel".

Dołącz do nas


Pielgrzymka na Jasną Górę
Olsztyn k. Częstochowy
7 IX 2019